Kategori: Duruşma Gözlem Raporları

Sayın Mahkeme Heyeti, Bilirkişi olarak Sayın Profesör Christoph Neumann’ın tarihi ve siyaset bilim perspektifiyle TKP/ML hakkında hazırlamış olduğu rapora ilişkin kısaca da olsa bazı değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Sayın Neumann, raporunun giriş bölümünde şu saptamalarda bulunmaktadır: ”Tarihçiler ve sosyal bilimciler sadece hizmetlerinde bulunan kaynakların ve erişilebilir açık bilgilerin izin verdiği kadar tespit ve değerlendirme yapabilirler. Tarihçiler sonuca ulaşmak için ifadelerini karşılıklı olarak değerlendirebilecekleri birbirlerinden bağımsız şahitlere…

Read More

Haydar B. şimdi özgür! 20.07.2018 tarihinde Haydar B. hakkında yapılan tutukluluğun incelenmesi duruşmasında, tutuklama kararının yerine getirilmesinin geriye bırakılması kararı verildi. Haydar B. cezaevinde tutuklu olarak geçirdiği 3 yıl 3 aydan sonra serbest bırakıldı. Böylelikle on sanıktan altısı özgürlüğüne kavuştu.

Read More

Sayın Mahkeme Heyeti, Sayın Avukatlarım tarafından araç içi denetim ve 15.03.2014 tarihli ev içi gözetimine ilişkin değerlendirme itirazlarını gerekçelendiriyorum ve bu itirazın aynı zamanda Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 257. maddesi 1. fıkrası gereğince açıklama olarak anlaşılmasını istiyorum. İllegal temelde yapılan bu dinlemeleri ‘özel yaşam hakkına yapılan bir müdahale olarak görüyorum. Ve gerekçelerimi Alman devletinin Anayasasında yer alan şu görüşlere dayandırıyorum. ”Genel kişilik hakkı bir şahsın kişiliğini,…

Read More

Tutukluluk kararı kaldırıldı – Mehmet Yeşilçalı serbest! Zamanı çoktan gelmişti: Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık 2017 tarihli kararla, tutukluluğunun devamının ölçüsüz kaçacağı gerekçesiyle Mehmet Yeşilçalı’nın tutukluğuna son verdi. Mehmet Yeşilçalı 2015 Nisanında İsviçre’de tutuklanmıştı ve o zamandan bu yana iade öncesi tutuklu tutulmakta ya da tutuklu yargılanmaktaydı. Mahkeme tüm bu süre boyunca, Türkiye’de tutukluluğu esnasında gördüğü ağır işkenceler dolayısıyla sağlık durumunun son derece kritik…

Read More

Mahkeme, ağır hasta sanık Mehmet Yeşilçalı’yla gerilimi tırmandırıyor Son duruşmada, kanıt olarak eklenecek belgelerin önemli bir bölümünün doğruluğunu denetlemesi gereken dil bilirkişisi görevinden alınmak zorunda kalındığından, bu duruşmanın başında, mahkemenin kanıtların toplanmasına planlandığı biçimde devam edemeyeceği belli oldu. Mahkeme, beklenmedik bir biçimde verilen sanıkların kişisel geçmişleriyle ilgili belgelerin okunması talimatını, bir noktada, kanıtların toplanmasının bundan böyle yeniden düzenlenmesi gerektiği şeklinde gerekçelendirdi. Mahkemenin sözkonusu yeniden düzenlemeyi…

Read More

Davaya yaz arası verilmeden hemen önce, Dr. Banu Büyükavcı’nın savunması tutukluluk kararının iptali talebinde bulundu. Bu, bir yandan 2 ½ yıllık tutukluluğun, sanığın suçlu bulunması halinde yatacağı cezanın büyük bir bölümünü yatmış olması anlamına gelmesi sebebiyle, tutukluluğun devamının orantısız kaçacağı şeklinde gerekçelendirildi (Tutuklu geçirilen süre, olası bir hapis cezasından düşülmekte). Suçlu bulunması halinde sanığın alabileceği cezalara örnek olarak, Bayan Dr. Büyükavcı’nın TKP/ML’ye üye olduğu iddia…

Read More

Mahkeme Seyit Ali Uğur’un açıklamada bulunmasına engel oldu 63. duruşma gününde sanık Seyit Ali Uğur halihazırda okunmuş olan bir belge ile ilgili olarak açıklamada bulunmak isteyince olay çıktı. Somut bir gerekçe olmadan ve sanık Uğur daha açıklamasına bile başlamadan Mahkeme Başkanı Dr. Dauster raportörünün uyarısı üzerine, böylesi bir açıklamanın delillerle bağlantılı olması gerektiğini, yani sanığın sadece az önce okunmuş olan belgeyle tamamen somut olarak bağlantılı…

Read More

Sanık Mehmet Yeşilçalı’nın reddi hakim dilekçesi 29 Mayıs 2017 tarihli esas duruşmada sanık Mehmet Yeşilçalı’nın savunması, müvekkilleri adına beş hakime karşı reddi hakim (tarafgirlik) dilekçesi verdi. Mehmet Yeşilçalı tarafından, mahkemenin kendisine karşı giderek artan şekilde düşmanca bir tutum benimsemesi ve şimdi de onu itirafa zorlamak için oldukça kötü olan sağlık durumundan istifade etmeye çalışması şeklinde değerlendirilen bir dizi mahkeme kararı ve mahkemenin tavırları bu dilekçeye…

Read More

29 Mayıs 2017 tarihli esas duruşmada sanık Mehmet Yeşilçalı’nın savunması, müvekkileri adına 5 hakime karşı reddi hakim (tarafgirlik) dilekçesi verdi. Sayın Yeşilçalı tarafından, mahkemenin ona karşı artarak devam eden düşmanca tutumu ve şimdi de onu itirafa zorlamak için onun çok kötü olan sağlık durumundan istifade etmeye çalışması şeklinde değerlendirilen mahkemenin bir dizi kararı ve davranış biçimleri bu dilekçeye vesile olmuşlardır. Toplam 35 sayfa tutan red…

Read More

Ceza Dairesinin Federal Yargıtay nezdinde Başsavcı Heise ile 28.4.2017 tarihinde yaptığı görüşmeye ilişkin (esasa ilişkin dosya SA I, cilt 136, yaprak 5203) düştüğü 05.05.2017 tarihli mahkeme kayıt notu ile ilgili olarak Bay Yeşilçalı`nın savunması aşağıdaki açıklamada bulunmaktadır: Yukarıda belirtilen mahkeme kayıt notu bilgimize ilk defa 19.05.2017 tarihinde dosyaları incelerken geçmiştir. Kayıt notunun içeriğini Bay Yeşilçalı ile ancak bugün görüşmek mümkün olmuştur. Kayıt notunun bir parçası…

Read More

Müvekkilimiz Mehmet Yeşilçalı’nın sağlık durumu son aylarda son derece kötüleşti. Bay Yeşilçalı iki yılı aşkın süredir tutuklu durumda. 2016 Martında İsviçre tarafından Almanya’ya teslim edilmesinden bu yana -aynı diğer Münih’te görülen TKP/ML davası tutsakları gibi- o da özellikle ağır tecrit koşullarında tutulmakta. Tutukluluğu sırasında, karısı ve çocuklarından ayrı kalmaktan ciddi bir biçimde muzdarip. Ziyaretçilerden bir cam aracılığıyla ayrılması talimatı, karısının ziyaretleri esnasında da geçerliliğini koruyor….

Read More

Sayın Mahkeme Heyeti, Faşist Türk devleti, devlet teröründe sınır tanımıyor. Bu kez Irak toprakları içinde özerk bir bölge olan ve Ezidi Kürtlerinin yaşadığı Şengal’e, yine Suriye devletinin sınırları içinde bulunan Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nun topraklarına savaş uçaklarıyla bombalar yağdırdı, Kürt savaşçılarını ve sivilleri katletti. Hatırlanacağı gibi Şengal’de Ezidi Kürt halkı DAİŞ çetelerinin saldırısına uğramıştı. Bu saldırılar bölgede büyük bir yıkıma yol açmıştı. İlerici insanlık hala…

Read More

Türkiye’de işkence gördü – Sağlık durumu Almanya’da tutukluluğa elveriyor mu? Türkiyeli komünistlere yönelik davanın Münih Eyalet Yüksek Mahkemesindeki 52. celsesi, sanıklardan birine bugün duruşma ehliyetsizliği raporu verildiği için görülmedi. Aynı şekilde 2 Mayıs 2017 tarihindeki celse de iptal edildi. Türkiyeli komünistlerin TKP/ML’ye üye oldukları gerekçesiyle “terörist” olmakla suçlandığı dava, Türkiye sözkonusu olduğunda Federal Alman siyasetinin ne kadar müstehzi olduğunu tekrar tekrar göstermekte: bazı sanıklar geçmişte…

Read More

Avukatlarımdan öğrendiğim kadarıyla, Bay Yeşilçalı hapishanede işkenceye maruz kalmıştır. 24 saat boyunca çıplak halde gözetlenen bir hücrede bırakılmıştır. Reddettiği halde elbiseleri çıkarılmış, bu esnada da yumruklanmıştır. İhtiyacı olan ilaçları alamamıştır. Burada saydığım saldırılar arkadaşımın yaşadıklarının sadece bir kısmı. Bu zulmün adı işkencedir. Mehmet’e işkence yapanları kınıyorum. Bu uygulama, sadece insan haklarına karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda Almanya’da geçerli olan yasaların da ihlalidir. Burada…

Read More

34. celseye, savunmanın bir itimat tercümanının görevden alınması talebiyle başlandı. Sözkonusu tercüman, şimdi savunmanın itirazına rağmen dil konusunda bilirkişi olarak görev almaya hazır olduğunu bildiren kardeşiyle geçmişte tercüman olarak yakın bir çalışma ilişkisi içinde olmuştu. Savunma, güven ilişkisinin, avukatlar ile müvekkilleri arsındaki iletişimin mahkeme karşısında gizliliği ilkesi açısından da, artık mevcut olmadığını açık bir biçimde ortaya koydu. Mahkeme başkanı, başlangıçta savunmanın bu tavrını kabul etmek…

Read More

Noel tatilinden önceki son gün nasıl bittiyse, 33. celse de öyle başladı. Üzerinden artık üç hafta geçmiş olmasına rağmen, 19 Aralık 2016 tarihli hakimlerin tarafsız olmadıkları gerekçesiyle reddi talebi hala karara bağlanmamıştı. Normalde hakimlerin tarafsız olmadıkları gerekçesiyle reddi talebinin mümkün olduğunca hızlı bir biçimde ele alınması gerekir. Mahkeme başkanı, duruşmaya yine de -reddedilen hakimlerle- devam edilmesi gerektiğine karar verdi ki savunma bu duruma itiraz etti….

Read More

16 ile 19 Aralık tarihlerinde görülen 31. ve 32. celselerde, TKP/ML’ye ait olduğu öne sürülen üstlenme metinleri ile parti ve eğitim dokümanlarının ağır bir tempoyla kayda geçirilmesine devam edildi. Sözkonusu belgelerin okunmasının mahkeme tarafından planladığı gibi çabucak gerçekleşmemesi, savunmanın Türk adli kovuşturma kurumlarının belgelerinin şüpheli kökeni, Türkçeden hatalı çeviriler ve diğer hatalar konusunda itirazda bulunmasıydı. Mahkeme heyeti bu itirazları birçok kez geri çevirdi: Savunmanın ortaya…

Read More

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi: Türkiye’deki durum davada herhangi bir rol oynamıyor: Ne 1980’de askeri cuntanın yaptığı darbe, ne 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonuçları, ne de Türkiye devletinin yapısı ya da güncel siyasi gelişmeler Yine TKP/ML’ye ait olduğu öne sürülen dokümanlar okunduğundan ve yargı sürecinin işleyişindeki çelişki ve hatalar savunma tarafından ortaya koyulduğundan, 29. celsede dikkate değer herhangi bir şey olmadıktan sonra, 12.12.2016 tarihindeki…

Read More
Back to top