Tutukluluk kararı kaldırıldı – Mehmet Yeşilçalı serbest!

Zamanı çoktan gelmişti: Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık 2017 tarihli kararla, tutukluluğunun devamının ölçüsüz kaçacağı gerekçesiyle Mehmet Yeşilçalı’nın tutukluğuna son verdi.

Mehmet Yeşilçalı 2015 Nisanında İsviçre’de tutuklanmıştı ve o zamandan bu yana iade öncesi tutuklu tutulmakta ya da tutuklu yargılanmaktaydı. Mahkeme tüm bu süre boyunca, Türkiye’de tutukluluğu esnasında gördüğü ağır işkenceler dolayısıyla sağlık durumunun son derece kritik olduğunun bilincindeydi. Münih Cezaevinde şiddet kullanarak neredeyse yirmi dört saat boyunca çırılçıplak halde bodrum kattaki bir hücreye hapsedildiği 2016 Aralığından bu yana sağlığı dramatik bir biçimde kötüleşmişti.

Daha 2017 yılının Nisan ayında çok sayıda bilirkişinin, tutukluluğunun devamının Yeşilçalı’nın sağlığının ciddi bir biçimde bozulmasına yol açacağını açık bir biçimde öngörmesine rağmen, savunmanın 2017 Mayıs tarihli ilk tutukluluk kararının askıya alınması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. O esnada, temel bir hak olan yaşamın ve sağlığın korunması ilkesi ayaklar altına alınarak, Mehmet Yeşilçalı’nın rahatsızlığının tutuklu yargılanmasının ölçülülüğü açısından bir önemi arz etmediği fikri savunulmuştu. Mahkeme, tutukluluğunu kaldırmak yerine, kötü sağlık durumundan Yeşilçalı’yı itirafa zorlamak amacıyla faydalanmayı tercih etmişti. Sanığa itirafta bulunması halinde yaklaşık üç yıllık bir hapis cezası, yani dolaylı olarak serbest bırakılması teklif edilmişti. Ancak Mehmet Yeşilçalı sözkonusu teklifi kabul etmemişti.

Bunu izleyen dönemde cezaevinde yeniden travma edici olaylar yaşandıktan ve terapisti sanığın sağlık durumunun istikrara kavuşmasının mümkün olmadığını tespit ettikten sonra, savunma 2017 Ağustosunda bir kez daha sanığın tutukluluğuna son verilmesi talebinde bulunmuştu.

Fakat mahkeme nihayet tutukluluğu kaldırmadan önce yine de üç aydan uzun bir süre bekledi ki o sürede Yeşilçalı’nın sağlık durumu ciddi ve duruşmalarda mahkemenin de artık görmezden gelemeyeceği bir biçimde kötüleşti.

Artık Mehmet Yeşilçalı nihayet Münih’te travma tedavisi alabilir ve ailesini görebilir. Ancak onun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edilecek.

Mehmet Yeşilçalı’nın tutukluluğuna son verilmesi ancak bir başlangıç olabilir.

31 ay tutukluluğun ve 86 celsenin ardından, diğer sanıkların da tutuklu yargılanmasına devam edilmesi artık hiçbir biçimde haklı gösterilemez.