Kategori: Anträge der Verteidigung (tr)

Türk güvenlik teşkilatlarına ait delillerin kayda geçirilmesine savunmanın itirazı 35. celsede, savunma, Türk kurumlarının Federal Başsavcılığa ilettiği belgelerin kanıt olarak kayda geçirilmesine itiraz etti. İtirazı burada küçük değişikliklerle belgeliyoruz. (Ne yazık ki belgenin tamamını çevirme olanağımız yok.) Savunma bu dokümanların kanıt olarak kayda geçirilmesinin uygun olmadığını savunuyor, çünkü içerdikleri iddiaların kaynakları açıklanmıyor ve çok büyük bir ihtimalle işkence altında elde edilmiş bilgiler de içerdikleri varsayılmak…

Read More

16.12.2017 tarihinde savunma, davanın giderilemeyecek bir muhakeme engeli nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu. Bu talebin arkasında, sanık Elma’yla avukatları arasındaki savunma postasının Mart 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında Kempten (Allgäu) Sulh Mahkemesi denetim hakimi tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir tercüme bürosuna verilmiş olması yatıyor. Bu tercüme bürosu, savunma postasının bir bölümünü Türkiye’de tercüme ettirmişti. Böylece savunma postası, bir kısmı Türkiye’deki -cezaya tabi olarak- sır saklamakla…

Read More