Kategori: Anträge der Verteidigung (tr)

Prof. Dr. Neumann mahkemede dinlenirken Türkiye’de yargının ve polis teşkilatına bağlı terörle mücadele birimlerinin hukuk devleti ilkesi uyarınca çalışıp çalışmadıkları sorusuna vermiş olduğu cevaba dair müdafilerin verdikleri beyandır. “Prof. Neumann’ın açıklamalarına göre, bugün hukuk devletinin tehlikede olduğundan söz etmek olanların üstünü örtmek demektir. Söylenmesi gereken hukuk devletinin ortadan kalktığıdır.”   – 7 St 1/16 – bilirkişi Prof. Dr. Neumann mahkemede dinlenirken Türkiye’de yargının ve polis…

Read More

Türk güvenlik teşkilatlarına ait delillerin kayda geçirilmesine savunmanın itirazı 35. celsede, savunma, Türk kurumlarının Federal Başsavcılığa ilettiği belgelerin kanıt olarak kayda geçirilmesine itiraz etti. İtirazı burada küçük değişikliklerle belgeliyoruz. (Ne yazık ki belgenin tamamını çevirme olanağımız yok.) Savunma bu dokümanların kanıt olarak kayda geçirilmesinin uygun olmadığını savunuyor, çünkü içerdikleri iddiaların kaynakları açıklanmıyor ve çok büyük bir ihtimalle işkence altında elde edilmiş bilgiler de içerdikleri varsayılmak…

Read More

16.12.2017 tarihinde savunma, davanın giderilemeyecek bir muhakeme engeli nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu. Bu talebin arkasında, sanık Elma’yla avukatları arasındaki savunma postasının Mart 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında Kempten (Allgäu) Sulh Mahkemesi denetim hakimi tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir tercüme bürosuna verilmiş olması yatıyor. Bu tercüme bürosu, savunma postasının bir bölümünü Türkiye’de tercüme ettirmişti. Böylece savunma postası, bir kısmı Türkiye’deki -cezaya tabi olarak- sır saklamakla…

Read More