16.12.2017 tarihinde savunma, davanın giderilemeyecek bir muhakeme engeli nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.

Bu talebin arkasında, sanık Elma’yla avukatları arasındaki savunma postasının Mart 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında Kempten (Allgäu) Sulh Mahkemesi denetim hakimi tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir tercüme bürosuna verilmiş olması yatıyor. Bu tercüme bürosu, savunma postasının bir bölümünü Türkiye’de tercüme ettirmişti. Böylece savunma postası, bir kısmı Türkiye’deki -cezaya tabi olarak- sır saklamakla yükümlü olmayan kişilerin eline geçmiş oldu. Böylece Türk güvenlik kurumları çok büyük bir ihtimalle savunma postasının içeriğini öğrendi. Bu bağlamda dilekçede ayrıca, MİT’in bilgilere ulaşmak için tercümanlardan faydalandığının bilindiğine işaret edildi.

Bu koşullarda gerektiği gibi bir savunma artık olanaklı değil, ceza davası sadece bu nedenden dahi düşürülmek zorunda.

Savunmanın kimi yerleri kısaltılmış davanın düşürülmesi dilekçesini burada belgeliyoruz. (Ne yazık ki dilekçeyi Türkçeye çevirme olanağımız yok.)