TKP/ML ve TİKKO tüzükleri olduğu iddia edilen metinlerin sunumu zorluk çıkarıyor.

TKP/ML’nin tüzüğü olduğu iddia edilen metnin kanıt olarak sunulması planlanmıştı, ancak bugün, yani 19. celsede bu konuda beklenenden büyük zorluklar yaşandı. Türkçe bir belgenin Almanca tercümesinin sunulması gerekiyordu. Ancak Federal Suç Bürosunun tercümanları tarafından yapılan çeviri, kimileri metnin anlamını bozan çok sayıda hata içeriyor. Ayrıca Türkçe belgenin kaynağı meçhul. Şimdiye dek sözkonusu metinlerin alındığı TKP/ML yayınının orijinali mahkemeye sunulmuş değil.

Çevirinin denetlenmesi amacıyla bir mahkeme tercümanı tarafından hazırlanan “bilirkişi raporu”, makul olmamasının yanında, tamamıyla anlaşılmazdı da. Büyük bir karmaşa içinde, metnin hangi bölümlerini nasıl tercüme etmiş ve hangi hataları sıralamış olduğu çözülmeye çalışıldı.

Bu yüzden “bilirkişi raporunun” verilmesi başka bir celseye ertelendi.

Ardından, iddianameye göre TKP/ML’nin gerilla örgütü olan TİKKO’nun sözde tüzüğünün okunması gerekiyordu. Belgelerin başka bir davadan devralındığı iddia edilmekte, ancak dava dosyasında yalnızca kopyaları mevcut. Dolayısıyla savunma, ilkönce belgenin nereden tedarik edildiğinin saptanması amacıyla soruşturma dosyalarının getirilmesini talep etti. Bu talep reddedildi.

Belgenin incelenmesi sırasında, bu davadaki temel kanıtların kökeniyle ilgili sorun açıkça ortaya çıktı. Savunmanın belgenin orijinal mi, yoksa kopya mı olduğunu ve nereden tedarik ediliğini sorması üzerine, mahkeme başkanı, “Bu bir fotokopi. Doğaçlama cevap vermem mümkün değil,” dedi.

Duruşmanın sonunda savunma, mahkemenin sözde TKP/ML tüzüğünün okunması kararına karşı, tekrar belgenin kaynağına dair mevcut şüpheler nedeniyle bir delil olarak kabul edilme yasağına işaret ettiği bir karşı görüş bildiriminde bulundu.