Savunma, bugün görülen beşinci celsede davanın düşürülmesi yönünde kapsamlı bir dilekçe vermeyi planlamıştı. Ancak ilkönce ceza dairesi heyeti, Müslüm Elma’nın hazırlanma süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi talebini reddetme kararını- gecikmeli olarak – duyurdu.

Bunu, Federal Savcılığın savunmanın üçüncü celsede oturma düzenine ve 30 silahlı güvenlik görevlisinin hazır bulunmasına itirazına yönelik mütalaasına Bayan Dr. Büyükavcı ile Bay Yeşilçalı’nın avukatlarının verdiği iki yanıt izledi.

Öğle molasının ardından savunma avukatları davanın düşürülmesi yönündeki dilekçeyi okumaya başladılar.

70 sayfalık dilekçe, Türkiye’deki koşulları ortaya koyuyor ve Alman adaleti tarafından (ceza yasasının 129. paragrafının b fıkrasıyla) korunması mümkün olan demokratik bir hukuk devletinin sözkonusu olup olmadığı sorusunu soruyor. Dilekçe, yakın geçmişte Türkiye hükümetinin sorumlu olduğu çok sayıdaki ağır insan hakları ihlalini ve resmi ve yarı resmi güçler tarafından işlenen cinayetleri ve yapılan işkenceleri belgeliyor. Parti yasakları, seçimlere hile karıştırılması ve siyasetçiler, gazeteciler ve avukatların tutuklanması yoluyla demokrasinin sistematik olarak tasfiye edilmesi ve Erdoğan rejiminin İslam Devleti’ne (İD) verdiği destek de dilekçede büyük bir yer tutuyor.

Bu gerekçelere dayanarak, sözkonusu ceza davasının temelini oluşturan Almanya Adalet Bakanlığının kovuşturma yetkisinin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Hukuka aykırı ve keyfi bulunması halinde, bu kovuşturma yetkisi geri alınmak zorundadır. Dolayısıyla, sözkonusu dilekçeyle, ceza dairesi davayı nihai olarak düşürmeye ya da alternatif olarak, duruşmayı erteleyerek Adalet Bakanlığına kovuşturma yetkisinin geri alınması başvurusunda bulunmaya davet edilmektedir.

Davanın düşürülmesini talep eden dilekçenin okunmasına, öğleden sonra ara verildi, davaya pazartesi günü 9:30’da devam edildi.