“Dokümanlar Mücadelesi” sürüyor

Bugünkü 27. celsede verilen dilekçelerin, yapılan itirazların ve mahkemenin aldığı kararların ve okunan dokümanların hepsine tek tek değinmeden, birkaç ayrıntıyı ortaya koymaya değer:

Savunma, TKP/ML’nin sekizinci kongresine ait olduğu öne sürülen metinden bölümlerin okunmasının ertelenmesini talep etti; zira kaynak teşkil eden Türkçe dokümanlar, Federal Savcılık ile Türk devleti arasındaki müphem bir bilgi alışverişi aracılığıyla “kazanılmıştı”. Savunma bir kez daha, Türk polisinin sağladığı “bilgilerin” adil bir yargılamaya uygun olmadığını vurguladı. Bunun nedenlerinden biri de, bu bilgi alışverişine Türk tarafında sahne kanıt üretmekten haklarında soruşturma açılan memurların katıldığını savunmanın başka davalardan bilmesi. Federal Savcılık tutumunu şiddetle savundu, savunmanın itirazlarının dayanaksız olduğunu öne sürdü.

Okunmalarının ardından, savunma, dokümanların kanıt olarak değerlendirmeye alınmasına itiraz etti.

Mahkeme, savunmanın tekrar tekrar sormasına cevaben, okunması planlanan metinlerin ayrıntılı bir listesini dağıttı. Mahkeme sadece içlerinden belirli bölümlerin alıntılanarak okunmasını istese de, şimdiye dek yalnızca dokümanların tamamı belirtilmişti. Sayfalarca uzunluktaki bir dokümandan cımbızlanan tek tek paragraf ya da sayfaların ne kadar anlamlı olabileceği hala meçhul olsa da, bu tutum bir şeyi açıkça ortaya koyuyor: Mahkeme yalnızca iddia makamının TKP/ML’ye bakışını pekiştirmek istiyor. Toplam bir değerlendirme anlamında bir aydınlatma hedeflenmiyor.