“Bu davanın kararı mahkeme salonunda değil sokaklarda verilecek.”

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde Haziran 2016’dan berion yıllardan bu yana gerçekleşen en göstermelik davalardanbiri görülüyor. Sanıklar, Federal Savcılığa göre Türkiye Komünist Partisi/Marxist-Leninist’e (TKP/ML) üye olan on yoldaş. TKP/ML 1972 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye’de yasaklı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında çok sayıda üyesi ve sempatizanı, cunta tarafından öldürülmemek veya tutuklanmamakiçin başka Avrupa ülkelerin kaçmak zorunda kalmışlardı.

Partinin hiçbir uluslarrı terör listesinde bulunmamasına ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yasaklı olmamasına rağmen Fdeeral Adalet Bakanlığı Alman Ceza Kanunu’nun 129b maddesine göre (yabancı bir terör örgütüne üyelikten) haklarında kovuşturma emri verdi. Bunun ardından suçlanan kişileri tutuklamak ve içlerinden üçünü Almanya’ya teslim etmek üzere 15 Nisan 2015’te farklı Avrupa ülkeleriyle işbirliği içerisinde baskınlar gerçekleşti.

On aktivist şimdi kayda değer bir sonuç veya görüleblir bir son olmadan yargılanıyor.

Broşür 2018 yılı Haziran ayında Rote Hilfe e.V. ve ATIK tarafından ortaklaşa çıkarıldı. Amacı süren davaya dair bilgi vermek, davanın arka planını aydınlatmak ve sanıklarla dayanışmaya çağırmak.

Münih’te TKP/ML Davası

Rote Hilfe e.V. ve ATIK (Yayıncılar)

2018. Broşür. A4. 31 s.

2 Euro

Rote Hilfe’nin yayın satış bölümünden edinebilirsiniz.